Sa ove stranice možete skinuti materijale za treću lekciju Velike škole ICT business-a:

  • Poster sa zahtjevima Uredbe
  • Primjer izvještaja analize raskoraka

Za preuzimanje, morat ćete nam ostaviti neke osobne podatke.

[contact-form-7 id=”290″ title=”Poster Uredba”]