Sa ove stranice možete skinuti materijale za treću lekciju Velike škole ICT business-a:

  • Poster sa zahtjevima Uredbe
  • Primjer izvještaja analize raskoraka

Za preuzimanje, morat ćete nam ostaviti neke osobne podatke.

Označite ako želite da vam pošaljemo elektroničku poštu sa podacima za pristup traženim dokumentima (trebamo li uopće privolu za ovo?)