Dok mi brinemo o rizicima, vi brinite o rezulatima

Stvorene za naprednu industriju i korporativne klijente, usluge Ostendo Consultinga omogućavaju jednostavnu uspostavu, optimizaciju i održavanje procesa upravljanja rizikom.

Dizajn i uspostava procesa upravljanja rizikom duboko integriranih u ključne poslovne procese, kako bi ih učinili pouzdanijima, učinkovitijima i otpornijima na rizike naša je specijalnost po kojoj smo prepoznati na tržištima SAD-a i Europe.

umjesto da vam ukazujemo na probleme, mi ih rješavamo

Naša su rješenja dizajnirana kako bi zaživjela i pružala stvarnu vrijednost, imajući pri tom na umu:

 • regulatorne zahtjeve,
 • poslovno okruženje i okruženje rizika klijenta,
 • posebnosti organizacijske kulture,
 • raspoloživosti resursa i
 • tehničke kapacitete.

eksternalizacija ekspertnih timova

Mali timovi sačinjeni od iskusnih stručnjaka, posebno odabranih za rješavanje konkretnih izazova s kojima se klijent susreće, uključuju se u organizaciju kao privremeni resursi klijenta kako bi svojim znanjem, iskustvom i operativnim kapacitetima poduprli provedbu projekta. Članovi ovih timova iskušani su u raznim organizacijskim okruženjima od brzo rastućih start-upa, do globalnih korporacija i državne uprave. Brzo postaju učinkovitim djelovima organizacije, a svoje znanje i iskustvo učinkovito prenose na zaposlenike. Zbog ovakvog pristupa, naša rješenja su uvijek savršeno korjena prema potrebama klijenta.

što sve radimo?

 • dizajn i uspostavu korporativnog sustava upravljanja rizicima s fokusom na upravljanje operativnim rizikom i rizikom informacijske sigurnosti ,
 • uspostavu sustava upravljanja projektnim rizicima,
 • upravljanje rizicima u IT projektima,
 • nadzor IT projekata,
 • IT reviziju,
 • usklađivanje sa regulatornim zahtjevima uključujući i:
  • EU Privacy regulation – GDPR,
  • HIPAA,
  • ISO 2700x,
  • PCI DSS,
  • GMP,
  • Basel,
  • Solvency,