Revizija izvršitelja obrade provodi se za obrade koje su povjerene vanjskim izvršiteljima obrade. Voditeljima obrade koji ne raspolažu dovoljnim adekvatnim internim kadrovima za provođenje ovakve revizije, Ostendo Consulting nudi eksternalizaciju ove funkcije.

Povjeravanje revizije izvršitelja obrade Ostendo Consultingu pruža jamstvo da će izvještaj biti napravljen:

  • brzo,
  • po pravilima struke,
  • na način koji će pružiti tansparentan uvid u usklađenost izvršitelja sa zahtjevima definiranim u ugovoru o obradi podataka,
  • onako kako to regulator očekuje.

Rezultati revizije izvršitelja Ostendo Consultinga su oslobođeni bilo kakvih vanjskih utjecaja i daju objektivne informacije na koje se i vi i regulator možete osloniti.

Svaka obrada osobnih podataka povjerena izvršitelju mora se temeljiti na jasno definiranim međusobnim obavezama, usuglašenim kroz ugovor o obradi podataka (DPA-Data Processing Agreement).

Razumijevanje obrade, osjetljivosti osobnih podataka, načina upravljanja informacijskom sigurnošću, te načina upravljanja usklađenošću preduvjeti su za kvalitetnu provedbu revizije izvršitelja. Ostendo Consulting ima iskustvo u gotovo svim područjima obrade osobnih podataka, te njihovoj sustavnoj zaštiti, procjeni rizika i dizajnu strateških ugovora o obradi podataka, kao i provjeri izvršitelja.

Pored revizije izvršitelja obrade, Ostendo Consulting nudi i druge usluge GDPR revizije.

Kontaktirajte nas za više informacija o ovoj usluzi.