Zaštita osobnih podataka mora biti integrirana u poslovne procese i informacijske sustave. Novi procesi i sustavi prilikom dizajna u obzir moraju uzimati zahtjeve za zaštitu osobnih podataka i prava njihovih vlasnika kako su definirana primjenjevom regulativom.

Ostendo Consulting savjetuje klinente u postupku dizajna ”privacy by design” principa i njihove integracije u glavne poslovne procese, procese razvoja i upravljanja u informacijskim sustavima.

Kontaktirajte nas i saznajte više.