Dva srednja slova u “GDPR” označavaju Data Protection. Pomažemo vam shvatiti kako najbolje postojeću tehnologiju primijeniti u zadovoljavanju GDPR zahtjeva, zaštiti osobnih podataka, otkrivanju i odgovaranju na incidente, te usklađivanju upravljanja u IT-u sa zahtjevima GDPR-a.