Revizija usklađenosti za zahtjevima Opće uredbe za zaštitu podataka (GDPR revizija) Upravi, ispitanicima, nadzornom tijelu i drugim zainteresiranim stranama pruža transparentan uvid u razinu usklađenosti, najveće rizike zaštite osobnih podataka i aktivnosti koje je potrebno provesti za njihovo umanjivanje. Organizacije koje imaju odgovarajuće interne resurse intenzivno rade na razvoju metodologija i dodatnoj edukaciji kadrova, dok su one druge u pravilu ovu aktivnost odlučile eksternalizirati. Ostendo Consulting je metodologiju za provedbu GDPR revizije razvio još početkom 2017. Ova se metodologija uspješnom do sada pokazala u financijskom, telekomunikacijskom, ugostiteljskom, trgovinskom, marketinškom i mnogim drugim sektorima u zemlji i inozemstvu.

Usluge iz područja GDPR revizije mogu uključivati:

  • Dizajn metodologije za internu revizije usklađenosti sa GDPR zahtjevima u 12 domena usklađenosti prema provjerenoj OCG metodolgiji
  • Dizajn plana GDPR revizije
  • Provedbu GDPR revizije i izrada izvješća o usklađenosti sa preporukama za poboljašanje
  • Edukaciju internog revizorskog tima za provedbu GDPR revizije
  • Reviziju izvršitelja obrade

Povjeravanje revizije izvršitelja obrade Ostendo Consultingu pruža jamstvo da će izvještaj biti napravljen:

  • brzo,
  • po pravilima struke,
  • na način koji će pružiti tansparentan uvid u usklađenost izvršitelja sa zahtjevima definiranim u ugovoru o obradi podataka,
  • onako kako to regulator očekuje.

Rezultati revizije izvršitelja Ostendo Consultinga su oslobođeni bilo kakvih vanjskih utjecaja i daju objektivne informacije na koje se i vi i regulator možete osloniti.

Razumijevanje obrade, osjetljivosti osobnih podataka, načina upravljanja informacijskom sigurnošću, te načina upravljanja usklađenošću preduvjeti su za kvalitetnu provedbu GDPR revizije. Ostendo Consulting ima iskustvo u gotovo svim područjima obrade osobnih podataka, te njihovoj sustavnoj zaštiti, procjeni rizika i reviziji.

Kontaktirajte nas za više informacija o ovoj usluzi.