• Zabrinuti radi GDPR-a?
 • Riješit ćete to sami, ali niste baš sigurni kako?

Cijeli tim u jednoj usluzi

Kroz uslugu eksternalizacije Službenika za zaštitu osobnih podatakadobit ćete dediciranog stručnjaka sa znanjem i iskustvom koje u potpunosti odgovara zahtjevima GDPR regulative, a koji će:

 • Pomoći vam u usklađivanju s GDPR regulativom
 • Voditi sve neophodne promjene
 • Dizajnirati metodologiju procjene učinka na sigurnost (DPIA)
 • Pomoći vam u izgradnji i prihvaćanj “privacy by design” principa
 • Pomoći u dizajnu i automatiziranju upravljanja privolama
 • Pomoći u odabiru ispravne i ekonomski opravdane strategije zaštite osobnih podataka
 • Uspostaviti potrebne procese izvješćivanja
 • Brinuti o komunikaciji s regulatorom
 • Upravljati zaštitom osobnih podataka u vašoj organizaciji
 • Graditi organizacijsku kulturu svijesnu vrijednosti osobnih podataka
 • Educirati vaše djelatnike o upravljanju sigurnošću osobnih podataka
 • Pripremiti vaš tim da samostalo preuzme sve uloge i odgovornosti vezane uz upravlljanje osobnim podacima
 • Provoditi sve dužnosti Službenika za zaštitu osobnih podataka

Naš Službenik za zaštitu osobnih podataka nije sam! Na raspolaganju su mu pravni, tehnički i sigurnosni stručnjaci Ostendo Consultinga kako bi se mogao suočiti sa najkompleksnijim izazovima zaštite osobnih podataka. Naši stručnjaci su aktivni članovi brojnih svijetski i domaćih stručnih udruženja kroz koja, kao i kroz druge projekte intenzivno surađuju sa brojnim stručnjacima iz zemlje i svijeta, sve kako bi vama osigurali najbolju moguću uslugu.

Ostendo Consulting kroz uslugu eksternalizacije Službenika za zaštitu osobnih podataka osigurava cijeli tim za zaštitu osobnih podataka.

Kontaktirajte nas i zatražite sastanak.