Prema članku 6(1)(f), legitimni interes može biti pravna osnova za obradu kada je obrada "nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete".

Legitimni interes obuhvaća širok raspon interesa. To mogu biti interesi izvršitelja obrade ili interesi trećih strana, komercijalni interesi, te šire društvene koristi. Legitimni interesi mogu biti primjenjivi ili trivijalni, no trivijalne interese moguće je jednostavnije nadjačati na testu ravnoteže.

Ako je znate ispravno koristiti, legitimni interes je poslovno najatraktivnija osnova za obradu podataka koja omogućava kreativne obrade, korištenje podataka prikupljenih u druge svrhe, smanjuje troškove obrada, povećava konkurentnost organizacija koja se na njega naslanja i donosi niz drugih prednosti.

Kome je radionica namjenjena?

Radionica je namjenjena svima koji donose odluke o načinima obrade osobnih podataka, a prvenstveno:

 • službenicima za zaštitu podataka
 • voditeljima poslovnih sektora - marketing
 • voditeljima poslovnih sektora - prodaja
 • voditeljima poslovnih sektora - naplata
 • voditeljima poslovnih sektora - ljudski resursi
 • pravnicima
 • i svima ostalima koji u svom radu donose odluke o obradi osobnih podataka

Po završetku seminara, polaznici će moći:

 • Prepoznati kada se obrada može temeljiti na legitimnom interesu
 • Učestvovati u internim procjenama legitimnog interesa
 • Samostalno priremiti i voditi postupak procjene legitimnog interesa
 • Učinkovito prezentirati rezultate procjene legitimnog interesa pred regulatorom, ispitanicima i ostalim zainteresiranim stranama
 • Osigurati objektivnost testa ravnoteže

Prijava:

[contact-form-7 404 "Not Found"]