Program edukacije za internog revizora

Revizija usklađenosti za zahtjevima Opće uredbe za zaštitu podataka (GDPR revizija) Upravi, ispitanicima, nadzornom tijelu i drugim zainteresiranim stranama pruža transparentan uvid u razinu usklađenosti, najveće rizike zaštite osobnih podataka i aktivnosti koje je potrebno provesti za njihovo umanjivanje. Organizacije koje imaju odgovarajuće interne resurse intenzivno rade na razvoju metodologija i dodatnoj edukaciji kadrova, dok su one druge u pravilu ovu aktivnost odlučile eksternalizirati.

Sadržaj:

 • Svrha revizije usklađenosti sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka
 • Osnove provođenja revizije usklađenosti
 • Dizajn metodologije interne revizije usklađenosti
 • Oslanjanje na postojeće revizijske i srodne procese
 • Definiranje zahtjeva
 • Definiranje ciljeva revizije
 • Definiranje načina mjerenja zrelosti sustava upravljanja osobnim podacima
 • Definiranje sadržaja i oblika revizijskog izvješća
 • Izrada plana interne revizije usklađenosti
 • Procjena rizika usklađenosti
 • Procjena rizika zaštite osobnih podataka
 • Izrada plana revizije usklađenosti izvršitelja obrade
 • Provedba interne revizije usklađenosti
 • Provedba revizije usklađenosti izvršitelja obrade
 • Izrada revizijskih preporuka
 • Ispitna vježba
 • Priprema i usuglašavane izvješća
 • Ispitna vježba
 • Prezentacija revizijskih rezultata Upravi
 • Ispitna vježba

Termini i cijene

U cijenu je uključeno:

 • nastavni materijali
 • predlošci dokumentacije
 • ručak, kave i pića u tijeku svakog dana
 • majice za polaznike

Po završetku seminara polaznicima se izdaje potvrda o pohađanju.

Prijava:

[contact-form-7 404 "Not Found"]