Saznaj više
Ostendo Consulting nudi mogućnost polaganja certifikacijskog ispita kojim se ispituju znanja i stručnost koja stručnjaci za privatnost trebaju posjedovati, s posebnim naglaskom na one stručnjake koji će vršiti funkciju službenika za zaštitu podataka u skladu s Uredbom 2016/679 (GDPR). Ispit se piše ukupno 120 minuta, a sastoji od 100 pitanja podijeljenih kroz pet domena:

  • Nacionalna i EU regulative i prakse u zaštiti osobnih podataka
  • Razumijevanje Opće uredbe o zaštiti podataka
  • Razumijevanje obrada osobnih podataka, industrijskog sektora i organizacije voditelja obrade
  • Razumijevanje informacijskih sustava za obradu osobnih podataka
  • Informacijska sigurnost i razumijevanje potreba za zaštitom podataka voditelja obrade

Pozitivno mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka

Kvalitetu OCPP certifikacijskog ispita dokazuje i činjenica da je to prvi i trenutno jedini ispit tog tipa za kojeg postoji službeno pozitivno mišljenje nacionalnog nadzornog tijela o njegovoj primjerenosti.

Službenim mišljenjem Klasa: 004-01/17-01/28 od 15. listopada 2017. godine, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) očitovala se o adekvatnosti kriterija provjere stručnih kvalifikacija i znanja u pravu i praksama u području zaštite osobnih podataka te sposobnosti izvršavanja zadaća službenika za zaštitu podataka, razvijenima od strane Ostendo Consulting. Uz nekoliko prijedloga za poboljšanje, Agencija ističe kako na ostali sadržaj nema primjedbi, uzimajući u obzir područja obuhvaćena ispitom čije je poznavanje nužno da bi se obavljale zadaće službenika za zaštitu podataka. Svi prijedlozi Agencije su odmah usvojeni, te se navedeni kriteriji smatraju u potpunosti usklađeni s navedenim mišljenjem Agencije, počevši od verzije 1.1 od 16. listopada 2017. godine.

OCPP certifikat

Kandidatima koji uspješno polože ovaj ispit, kao potvrda posjedovanja znanja i stručnosti iz područja koje ispit pokriva bit će izdan certifikat Ostendo Certified Privacy Professional (OCPP).

Saznaj više

Kontinuirano održavanje znanja

Status kandidata koji su položili OCPP ispit vrijedi dvije godine od datuma polaganja ispita.  Nositelji certifikata moraju dokazati da su se nastavili redovito educirati kako bi se zadržali OCPP status

Za polaganje ispita možete se pripremiti samostalno ili prisustvovanjem nekim od brojnih edukacija iz tog područja.

Saznaj više