Hrvatska:

Ostendo Consulting 
Lanište 5E
10020 Zagreb
Croatia
 info@ostendogroup.com

OSTENDO CONSULTING d.o.o,   Lanište 5e, Zagreb, Hrvatska, OIB: 86090645922;Osnovano na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem: 080762099; Osnivački kapital: 20.000 kn uplaćen u cijelosti, IBAN: HR04 2340 0091 1104 7633 3 članovi uprave: Biljana Cerin i Stanko Cerin