Jeste li GDPR usklađeni?

Britanski regulator objavio testove za samoprocjenu Imajući posebno na umu male i srednje poduzetnike, nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka Velike Britanije (ICO) pripremilo je kratke testove za samoprocjenu usklađenosti …

GDPR kao sredstvo iznude

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) za cilj ima povećati razinu zaštitite osobnih podataka i privatnosti pojedinca, no uočavamo i drugačije trendove. GDPR se od strane zlonamjernih osoba sve češće koristi …